Genre: Humor

  • The Legend of Decimus Croome: A Halloween Carol | review

    The Legend of Decimus Croome: A Halloween Carol | review

    Decimus Croome is een chagerijnige oude man die een hekel heeft aan feestdagen – en vooral aan halloween! In dit boek, gebaseeerd op A Christmas Carol van Dickens, wordt hij bezocht door een paar verschijningen. Eerst is er de geest van zijn overleden vrouw, die hem waarschuwt. Ze wordt gevolgd door de verschijningen van halloween Read more